Kolsyrade söta drycker

Zingo eller Fanta apelsin vilken av dessa är mest populär?

Zingo eller Fanta apelsin vilken är mest populär?

Zingo och Fanta är två av de mest populära apelsinläskedryckerna i Sverige. Båda dryckerna har funnits på marknaden i flera decennier och har en lojal kundkrets. Men vilken av dessa två är mest populär?

Enligt en undersökning som genomfördes av YouGov i Sverige 2021 är Fanta den mest populära apelsinläsken med en marknadsandel på 47 procent. Zingo kommer på andra plats med en marknadsandel på 23 procent. Undersökningen visade också att Fanta var mer populär bland yngre konsumenter medan Zingo var mer populär bland äldre konsumenter.

Trots att Fanta är mer populär än Zingo i Sverige, har Zingo fortfarande en lojal kundkrets som föredrar dess renare apelsinsmak. Vissa konsumenter anser också att Zingo är mindre sockrig än Fanta. Båda dryckerna har sina fördelar och nackdelar och valet mellan dem beror i slutändan på personliga preferenser.

Zingo eller Fanta apelsin vilken av dessa är mest populär?
Zingo eller Fanta apelsin vilken av dessa är mest populär?

Popularitetstrender

Försäljningssiffror

Zingo och Fanta Apelsin är två av de mest populära apelsindryckerna i Sverige. Enligt försäljningssiffror från 2020 sålde Fanta Apelsin mer än Zingo under året. Fanta Apelsin stod för 58% av apelsindryckernas försäljning medan Zingo stod för 42%. Det är viktigt att notera att försäljningssiffrorna kan variera från år till år och att det finns andra faktorer som kan påverka försäljningen.

Online sökintresse

Enligt Google Trends har sökintresset för Fanta Apelsin varit högre än Zingo under de senaste 12 månaderna. Sökintresset för Fanta Apelsin var som högst i juli 2021 medan sökintresset för Zingo var som högst i augusti 2021. Det är dock viktigt att notera att sökintresset inte alltid korrelerar med försäljningssiffrorna och att det kan finnas andra faktorer som påverkar sökintresset.

Produktprofilering

Zingo

Zingo är en svensk läskedryck som lanserades på 1950-talet. Den var ursprungligen känd som Ingo-läsk uppkallad efter boxaren och legenden Ingemar “Ingo” Johansson.